Technologie

7

5

Lokalizační technologie LoZS ČR ( lokátory ) jsou vyvinuty tak, aby dokázaly v reálném čase odhalit nehybnost, pád, nebo napadení uživatele, a to s odezvou od tří vteřin od vzniku události. U vybraných lokátorů lze nastavit citlivost náklonu, intenzitu pohybu uživatele, bezpečnou zónu, indikaci bezvědomí či epileptického záchvatu. Všechny lokátory umožňují uživateli vyvolat poplach úmyslně,  nebo jej dokáží vyvolat zcela automaticky na základě předem zadaných podmínek (pád, nehybnost apod.). Většina námi používaných lokátorů umožňuje i obousměrnou hlasovou komunikaci. Tato vlastnost je využívána při případném ověřování vzniku události operačním střediskem LoZS ČR.

3   4

 

 

Velkou výhodou námi užívaných lokátorů je skutečnost, že nejsou vázány na vlastní sociální prostředí klienta, ale dokáží přivolat pomoc kdekoliv. Ať už ve městech, nebo v terénu mimo obydlené oblasti.

Lokátory používané LoZS ČR nejsou vázány na konkrétní místo, případně pevnou telefonní linku, jako je tomu u zařízení různých dohledových služeb, ale fungují i při výskytu uživatele mimo určené prostředí. Lze je zobrazit v mapových podkladech přístupných na internetu. Při kombinované lokalizaci  GPS/GSM/REN je možné, při finálním dohledávání uživatele, zobrazit jeho pozici současně i v lokálním zařízení (chytrý telefon nebo speciální vyhledávací modul)  v okruhu až 2.000 m od uživatele.