Lokalizační záchranný sbor ČR

Lokalizační záchranný sbor ČR je neziskovou organizací – zapsaným spolkem, který se stěžejně věnuje dálkovému monitoringu a urgentní lokalizaci osob v nouzi za využití rádiové signalizační sítě v kombinaci s GSM/GPS technologiemi.

Lokalizace osob

Dálkový monitoring pacientů s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí, epileptiků, dětí a osob v rizikovém prostředí pomocí moderních GPS/GSM/RFID …..

Repatriace a dálkové transporty pacientů

Neoddělitelnou součástí našich činností jsou transporty klientů z či do zahraničí

Zdravotní dozor na akcích

Zajišťujeme zdravotní dozory na společenských akcích pro veřejnost.Plánujete sportovní den, turnaj nebo soukromou akci? Nezapomeňte si včas zajistit kvalifikovaný…..

Přeprava raněných a rodiček

Zdravotnický výjezd k akutnímu zhoršení zdravotního stavu, přeprava nemocných, raněných a rodiček, převoz k lékaři na plánované kontroly, transport pacientů ze zahraničí a další.

Evakuace z válečných oblastí

Ukrajině předáváme zdravotnický materiál a léčiva, automobily – mobilní ambulance a převozy raněných, zdravotnické stany, chirurgické sety, navigační prostředky

Lokalizační záchranný sbor ČR je neziskovou organizací – zapsaným spolkem, který se stěžejně věnuje dálkovému monitoringu a urgentní lokalizaci osob v nouzi za využití rádiové signalizační sítě v kombinaci s GSM/GPS technologiemi. Pro lokalizaci osob je vždy využívána technologie zvolená na základě konkrétních individuálních potřeb uživatele, s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav a psychickou kondici.

Službu v rámci LoZS ČR vykonávají odborně proškolení členové výjezdových záchranných posádek se zkušenostmi z pátracích akcí po pohřešovaných osobách tak, aby byla zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, včetně víkendů a svátků. V našich řadách působí, mimo jiné, profesionální zdravotníci, hasiči a příslušníci Policie ČR. LoZS ČR má k dispozici i vlastní kynologickou skupinu se speciálně vycvičenými psy pro záchranné stopování ( mantrailing ) a plošné pátrání v terénu.

 

Výkon našeho poslání je zaměřen primárně na pacienty s Alzheimerovou chorobou, pacienty se stařeckou demencí, epileptiky, seniory, ale i osoby pohybující se samostatně v rizikovém prostředí. Naše služby může ale využít každý, komu není lhostejný osud jeho samého nebo jeho blízkých, a to jako vynikající způsob minimalizování případných rizik, která neustále obklopují každého z nás.

V případě, že se klient ocitne v nouzi, dojde k vyvolání poplachu automatizovaným dohledovým systémem, který informaci o události a GPS poloze klienta přenese datovou cestou z lokátoru uživatele do operačního střediska LoZS ČR. Po přijetí informací o události operačním střediskem LoZS ČR vyjíždí za klientem do dvou minut speciálně vycvičený záchranný tým, jehož úkolem je klienta lokalizovat a v případě zranění nebo zdravotních obtíží klienta stabilizovat a připravit jej na předání Zdravotnické záchranné službě k dalšímu ošetření, případně transportu do příslušného zdravotnického zařízení.

Lokalizační technologie LoZS ČR ( lokátory ) jsou vyvinuty tak, aby dokázaly v reálném čase odhalit nehybnost, pád, nebo napadení uživatele, a to s odezvou od tří vteřin od vzniku události. U vybraných lokátorů lze nastavit citlivost náklonu, intenzitu pohybu uživatele, bezpečnou zónu, indikaci bezvědomí či epileptického záchvatu. Všechny lokátory umožňují uživateli vyvolat poplach úmyslně,  nebo jej dokáží vyvolat zcela automaticky na základě předem zadaných podmínek (pád, nehybnost apod.). Většina námi používaných lokátorů umožňuje i obousměrnou hlasovou komunikaci. Tato vlastnost je využívána při případném ověřování vzniku události operačním střediskem LoZS ČR.

Velkou výhodou námi užívaných lokátorů je skutečnost, že nejsou vázány na vlastní sociální prostředí klienta, ale dokáží přivolat pomoc kdekoliv. Ať už ve městech, nebo v terénu mimo obydlené oblasti.

Lokátory používané LoZS ČR nejsou vázány na konkrétní místo, případně pevnou telefonní linku, jako je tomu u zařízení různých dohledových služeb, ale fungují i při výskytu uživatele mimo určené prostředí. Lze je zobrazit v mapových podkladech přístupných na internetu. Při kombinované lokalizaci  GPS/GSM/REN je možné, při finálním dohledávání uživatele, zobrazit jeho pozici současně i v lokálním zařízení (chytrý telefon nebo speciální vyhledávací modul)  v okruhu až 2.000 m od uživatele.

 

 

 

530 09

Osobní Lokátor

Laipac LOLA S911

Osobní Lokátor

S911 Bracelet Locator HC

Výjezd k akutnímu zhoršení zdravotního stavu, přeprava nemocných, raněných a rodiček

20232872_1354127924704448_5715075534032905816_o

Zdravotnický výjezd k akutnímu zhoršení zdravotního stavu, přeprava nemocných, raněných a rodiček, převoz k lékaři na plánované kontroly, transport pacientů ze zahraničí a další.

——————————————————————————————————————

Zdravotní dozory na sportovních a společenských akcích.

Zajišťujeme zdravotní dozory na společenských akcích pro veřejnost.

——————————————————————————————————————

 

Dálkový monitoring osob a lokalizace osob v nouzi, pátrání po pohřešovaných.

 tracking

Dálkový monitoring pacientů s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí, epileptiků, dětí a osob v rizikovém prostředí pomocí moderních GPS/GSM/RFID technologií.
Při pohřešování, nebo ohrožení života a zdraví klientů zajišťujeme výjezd záchranných týmů LoZS.